image6744

Ako sme sa k tomu dostali

Čo je debničkovanie?

Debničkovanie je komunitný systém doručovania lokálnych potravín a produktov, ktorý je veľmi obľúbený v krajinách západnej Európy. V rámci tohto systému sa snažíme o postupný návrat k pozabudnutým hodnotám a k spôsobu stravovania, ktorý je ohľaduplný ako voči prírode, tak aj voči ľuďom.

Našim cieľom sú jednoducho prístupné kvalitné slovenské potraviny a farmárske produkty prostredníctvom online ponuky (eShop-u), ich vyzdvihnutia u spolupracujúcich farmárov a až po následné doručenie až k Vám domov, alebo na Vami zvolené odberné miesto.

Našou víziou je vytvoriť bližší vzťah medzi producentom a jeho odberateľom, založený na dôvere v prácu farmárových rúk, kedy zákazník presne vie kto, kde a akým spôsobom sa postaral o jedlo na jeho tanieri, čím sa odstraňuje dnes všadeprítomná anonymita. Taktiež chceme zákazníkom priblížiť prirodzené cykly v živote zvierat a rastlín, na ktoré sa počas posledných rokov pozabudlo, čo vedie k celoročnej dostupnosti neprirodzeným spôsobom vyprodukovaných potravín.

LOKÁLNOSŤ  

Nič z toho, čo nájdete vo svojom košíku nemuselo prekonať tisíce kilometrov, kým sa to dostalo ku svojmu zákazníkovi. Drvivá väčšina z našich dodávateľov pôsobí v okruhu menšom ako 200 kilometrov od Vášho bydliska. Tak zároveň presne poznáte pôvod toho čo Vám dovezieme (viac informácií nájdete v sekciiNaši farmári “).

ČERSTVOSŤ

Slovenské produkty, ktoré u nás nájdete nestrávia celé dni v skladoch alebo v prepravných kontajneroch pred tým, ako sa dostanú na Váš stôl. Vyzdvihnutie od našich dodávateľov prebieha maximálne jeden deň pred doručením potravín k Vám domov pomocou chladiarenského auta.

KVALITA

O tomto aspekte netreba písať veľa. Každý kto niekedy okúsil vôňu a chuť doma vypestovanej paradajky alebo jablka vie, že iba veľmi zriedka je mu niečo podobné dopriate aj v supermaketoch. Aj keď sa u nás dobroty nie vždy blištia alebo nemajú nádherné tvary ako tie zahraničné v obchodných reťazcoch, vedzte, že tie od Našich farmárov sú o to viac kvalitnejšie.V niektorých spracovaných produktoch sa samozrejme vyskytujú malé množstvá prídavných látok, ktoré sú nutné na to, aby mohol byť produkt oficiálne ponúknutý na trhu. Stále však vyberáme produkty, ktoré ich obsahujú čo najmenej a ktoré, naopak, obsahujú čo najväčší podiel poctivých surovín.

ZDRAVIE

Kráča ruka v ruke s kvalitou. Chceme Vám pravidelne priniesť poctivé a kvalitné potraviny, ktoré nie sú len “nezávadné”, ale navyše (tak ako by to malo byť samozrejmé) sú pre Vaše zdravie prospešné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY

Poctiví poľnohospodári sa starajú o okolitú krajinu a udržiavajú ju; preto sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života a ekológie krajiny. Na druhej strane sprievodným javom importu a prepravy potravín na veľké vzdialenosti je zvyšovanie negatívnych dopadov na životné prostredie v dôsledku znečistenia spôsobeného kamiónmi, nákladnými loďami, lietadlami a pod. Samozrejme aj naša dodávka jazdí na naftu, ale iba neporovnateľne kratšie vzdialenosti.

PODPORA PRVOPRODUCENTOV A SLOVENSKÉHO VIDIEKA

Kúpou slovenských potravín od malých a stredných producentov preukazujete úctu našim farmárom, práci, ktorú robia, hodnotám, v ktoré veria. Keď sa najbližšie pôjdete prejsť po krajine, skúste si predstaviť ako smutno by vyzerala bez toho, aby sa niekto staral o polia a lúky. Obhospodarovaná krajina je známkou zdravej spoločnosti.

Zmena je na nás spotrebiteľoch…

V súčasnosti zažíva poľnohospodárstvo na Slovensku ťažké časy. Či už je to menej výhodné postavenie slovenských farmárov voči ich kolegom z ostatných krajín Európskej Únie, nízka kúpyschopnosť obyvateľstva alebo obchodná politika reťazcov a iné. Čo si ale možno uvedomujeme menej je fakt, že s poľnohospodárstvom je spojený celý život na vidieku, a preto pokiaľ je väčšina potravín na Slovensko dovážaná zo zahraničia, prirodzene to neprospieva tvári vidieka u nás. Vzhľad krajiny, ekológia, osídlenie krajiny a v neposlednom rade aj turizmus, to všetko spolu súvisí a je na rozhodnutí nás spotrebiteľov, či chceme v súčasnom, podľa nás zlom, trende pokračovať, alebo dokážeme zmeniť naše zvyky, či pohodlnosť alebo budeme podporovať našu lokálnu ekonomiku a našich farmárov o niečo viac ako doteraz.