Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting2_1/2/0/20eb43f1-2dfa-4671-b4f8-e9a075fa87bc/slovenskadebnicka.sk/web/wp-content/themes/fruitful/inc/metaboxes/init.php on line 756
Čo je bezstresová porážka - Bio mäso | Slovenská debnička
18 Jan

Čo je bezstresová porážka ?

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Chov zvieraťa, manipulácia s ním a aj samotná porážka môžu byť pre zviera veľmi stresujúce.

Procesy pred, počas a po porážke majú zásadný vplyv na výslednú kvalitu mäsa. Mäso z vystresovaného a vyčerpaného zvieraťa nie je možné vyzrievať a takto dosiahnuť maximálnu kulinársku kvalitu. Miera “stresu” sa meria hladinou pH v mäse 24 hodín po porážke. V prípade “bezstresovo“ usmrteného zvieraťa by mala hodnota pH klesnúť pod 5,80. Zvieratá žijú voľne na farme, na paši, nie sú na bitúnok prepravované dopravnými prostriedkami, pred porážkou sú umiestnené do čakacej ohrady, ktorá je v exteriéri len 20 metrov od paše, na ktorej zvieratá žijú, a aj samotné omračovanie zvierat priebieha v exteriéri. Vďaka tomuto procesu vieme garantovať mäso najvyššej kvality.

Všetko prebieha pod stálym štátnym veterinárnym dozorom. Celý proces porážky je kontrolovaný Štátnou veterinárnou správou a každé odporazené zviera je fyzicky skontrolované štátnym veterinárnym lekárom. Podľa súčasnej legislatívy je nevyhnutné odoberať raz týždenne vzorky z porazených zvierat. Keďže na bitúnku sa poráža len raz týždenne, každé odporazené zviera podlieha laboratórnym testom na Enterobacteriacea (E – coli) a salmonelu, takže je zabezpečená maximálna zdravotná bezpečnosť mäsa. Toto „privilégium“ majú všetky zvieratá na farme, vo veľkokapacitných bitúnkoch sa to padarí len jednému zo sto.

Uvedené procesy je možné garantovať vďaka tomu, že bitúnok na farme je nízkokapacitný, aktuálne sa porážajú maximálne 2 až 3 kusy dobytka týždenne. Pre porovnanie, kapacita priemyselných bitúnkov je vyše 500 kusov týždenne, preto je nereálne očakávať od nich dodržiavanie na čas a financie náročných procesov.